Viruseptin

Istället för förkylning

Så behandlar du förkylning och influensa

Förkylning och influensa orsakas av mycket smittsamma virus som det idag saknas effektiva botemedel för. I vanliga fall går infektioner i de övre luftvägarna bort av sig själva inom ett par veckor, men du kan hjälpa kroppen på traven genom att använda en eller flera produkter som lindrar symptomen, hämmar tillväxten av virus, förkortar sjukdomsperioden och minskar risken för att bli smittad igen.

Att motverka förkylning och influensaliknande symptom är extra viktigt om du tillhör en riskgrupp med nedsatt immunförsvar, eftersom en vanlig förkylning kan leda till allvarliga följdsjukdomar som i värsta fall kan bli livshotande. Om du är över 65 år, är diabetiker eller överviktig, eller har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom bör du sätta in behandling så fort du märker av de första förkylningssymtomen som hosta, ont i halsen, snuva och allmän håglöshet. Behandlingen är nämligen mest effektiv i början av insjuknandet.

Tips för att lindra och motverka förkylning och influensa

Att förebygga infektion är förstås det allra bästa mot förkylning, men om du redan har blivit sjuk finns det både huskurer, läkemedel och medicintekniska produkter som kan hjälpa.

Allmänna råd

 • Drick mycket vätska.
 • Sov med huvudet högt för att dämpa svullnaden i nässlemhinnan.
 • Ta det lugnt och vila så mycket som möjligt. Vid en lätt förkylning kan du i regel fortfarande gå till jobbet men om du har feber ska du stanna hemma.

Huskurer och naturläkemedel

 • Nässköljning med koksaltlösning kan hjälpa mot täppt näsa. En studie[1] på 400 barn med förkylning eller influensa visade att barnen som sköljde näsan var mindre snuviga, hostade mindre och hade mindre ont i halsen.
 • C-vitamintillskott och echinacea är populära huskurer som har begränsad bevisad effektivitet mot förkylning men möjligtvis kan förkorta sjukdomsperioden något[2],[3].
 • Fläderextrakt kan både lindra förkylningssymptom och förkorta sjukdomsperioden[4].

Nässpray och munspray

 • Avsvällande nässpray kan lindra om du är täppt i näsan eller snuvig men ska inte användas i mer än 7-10 dagar. Långvarigt användande kan nämligen leda till nästäppa som inte går över.
 • Virushämmande nässpray lindrar symptom som nästäppa, rinnsnuva, hosta och halsont. Till skillnad från vanliga, avsvällande nässpray kan de också motverka förkylningen genom att minska virusmängden och kapsla in virus i näsans slemhinna. Det hindrar i sin tur infektionen från att sprida sig och gör att du blir frisk fortare.
 • Virushämmande munspray har liknande effekt som virushämmande nässpray men verkar framförallt i mun- och svalgslemhinnorna istället för i näsan.

Läkemedel

 • Hostdämpande medicin kan lindra ihållande torrhosta hos vuxna och finns receptfritt på apotek.
 • Slemlösande medicin finns för både vuxna och barn, och kan hjälpa om du har en besvärlig hosta med mycket och segt slem.
 • Halstabletter/sugtabletter finns receptfritt och kan lindra halsont och hämma infektioner i halsen.
 • Värktabletter/febernedsättande läkemedel som innehåller paracetamol, ibuprofen eller acetylsalicylsyra kan vid behov användas för att lindra huvudvärk och muskelvärk och feber. De kan också tas mot feber men ska inte användas i onödan, eftersom feber är kroppens naturliga sätt att försvara sig mot infektion.
 • Influensamedicin är receptbelagd och kan sättas in mot infektioner som kräver sjukhusvård eller för personer som löper stor risk att drabbas av komplikationer. Behandlingen är effektiv mot influensa A och B och måste påbörjas inom 48 timmar efter att sjukdomen brutit ut. Antivirala läkemedel kan inte bota influensa men kan lindra symptomen, förkorta sjukdomstiden med upp till två dagar och minska risken för följdsjukdomar.

Om dina förkylningssymptom inte går över utan istället förvärras, trots att du behandlat med receptfria produkter, bör du kontakta läkare. Antibiotika hjälper inte mot influensan eller vanliga förkylningar, eftersom dessa orsakas av virus, men kan behövas om du har drabbats av en bakteriell följdsjukdom.