Skillnaden bakterier och virus

Vad är bakterier?

Bakterier är mycket små, encelliga organismer som finns överallt, både i kroppen och i vår omgivning. De förökar sig snabbt genom delning och är mycket anpassningsbara, vilket betyder att de kan leva i extrema miljöer där det inte finns något annat liv. I människokroppen finns ungefär tio gånger fler bakterier än mänskliga celler, bland annat på huden, i mag-tarmkanalen, i munhålan och på könsorganen. De flesta bakterier är bra för oss och bidrar till att skydda kroppen mot infektioner genom att de tränger undan skadliga bakterier och stimulerar immunförsvaret. I tarmarna lever till exempel en mängd godartade bakterier som hjälper oss att ta upp näringsämnen i maten och producerar ämnen som är viktiga för att kroppen ska fungera normalt. Bakterierna i tarmen brukar kallas för mikrobiotan och betraktas i dag av många forskare som ett eget organ.

Tyvärr finns det också en del bakterier som kan orsaka sjukdomar, så kallade patogena bakterier. Borrelia, kikhosta, tuberkulos, klamydia, pneumokocker och salmonella är några exempel på bakteriesjukdomar.   

Vad är skillnaden på bakterier och virus?

Både virus och bakterier kan göra oss sjuka genom att infektera kroppen och de smittar på i stort sett samma sätt. Men det är också mycket som skiljer dem åt. Bakterier är större än virus och kan leva och frodas i stort sett var som helst, medan virus bara kan föröka sig genom att invadera levande celler. Bakterieinfektioner och virusinfektioner behandlas också på olika sätt. Det finns färre mediciner mot virussjukdomar och medan antibiotika är effektivt mot bakterier är det helt verkningslöst mot virus. Däremot går det att vaccinera sig mot vissa virus.