Hur smittar virus?

Förkylningsvirus kan smitta både genom direktkontakt, till exempel genom att du skakar hand med en smittad person, och indirekt kontakt efter att du tar i någonting som berörts av en sjuk person som haft virus på händerna.

Virus kan överleva upp till ett halvt dygn på hårda ytor som bord, dörrhandtag och mobiltelefoner, medan de inte klarar sig riktigt lika länge på hud och mjuka ytor som kläder. Du kan också bli smittad av virus när en infekterad person nyser eller hostar på mycket nära håll och luften fylls av pyttesmå virusfyllda vätskedroppar, något som kallas för droppsmitta.

Till skillnad från bakterier kan inte virus föröka sig själva, utan är helt beroende av att haka på en värd med levande celler för att överleva. Virus smittar i regel snabbt och är särskilt smittsamma de första dagarna efter smittotillfället, delvis på grund av att den som bär på viruset inte alltid vet om det utan sprider det ovetandes. Förkylningar smittar också lättare under vinterhalvåret, när vi tillbringar mer tid inomhus.

Hur smittar virus?