Vad är en förkylning?

När vi blir förkylda beror det nästan alltid på att slemhinnorna i de övre luftvägarna har blivit invaderade av ett förkylningsvirus. Ofta tar immunförsvaret hand om viruset innan vi hinner märka det, men ibland får det fäste och ger då symptom som nysningar, rinnsnuva och trötthet. Det är framförallt näsan som drabbas vid en förkylning, men det är också vanligt att halsen, svalget och bihålorna påverkas.

Vuxna blir i genomsnitt förkylda en till två gånger om året och barn betydligt oftare än så. Det beror dels på att förkylningsvirus smittar lätt både i luften och genom direktkontakt, och dels på att det finns över 600 förkylningsvirus för immunförsvaret att hålla reda på. Rhinoviruset, som finns i över 100 olika varianter, är det vanligaste förkylningsviruset.

De flesta förkylningar är lindriga och försvinner av sig själva inom en eller ett par veckor. Om du har en förkylning som inte går över kan det bero på att en sorts virus har avlöst ett annat och att du i själva verket fått två förkylningar efter varandra. Det är i sig ingenting att oroa sig över. Men om du har en långvarig förkylning i kombination med symptom från öronen, halsen, luftrören eller bihålorna kan det tyda på att du har drabbats av en följdsjukdom och behöver kontakta vården. Det gäller också om du har en långvarig förkylning med feber som hållit i sig i över fyra dygn eller kommer tillbaka efter att du varit feberfri en tid.

Inkubationstid

Inkubationstiden för förkylning är kort och symptomen brukar börja visa sig bara en till två dagar efter att du har kommit i kontakt med viruset. I första hand visar sig symptomen i näsan, men det är också vanligt att hals, svalg och bihålor påverkas. Symptomen varierar från person till person men är i regel som mest intensiva i den första fasen av förkylningen, för att sedan gradvis avta. En lindrig förkylning kan gå över på bara några dagar, men ibland kan symptomen sitta i så länge som två eller till och med tre veckor.

När smittar förkylning?

Förkylningar är som mest smittsamma de första dagarna efter att kroppen blivit infekterad och kan till och med smitta dagen innan symptomen bryter ut. En av anledningarna till att förkylningsvirus sprids så lätt är just att de smittar innan du vet om att du är sjuk. Förkylningar smittar också lättare på vintern. Men att vi skulle bli sjuka av att bli nerkylda är en myt! Att förkylningar är vanligare under vinterhalvåret beror snarare på att vi tillbringar mer tid inomhus och lever tätare inpå varandra när det är kallt ute.

Förkyld kvinna insvept i en grå filt

Komplikationer från förkylningsvirus

Infektioner i de övre luftvägarna är oftast lindriga och brukar gå över inom någon vecka eller två, men både förkylning och influensa kan ibland leda till allvarliga följdsjukdomar som i värsta fall kan bli livshotande. Influensa är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, men dödligheten är svår att mäta eftersom de flesta dör på grund av komplikationer av influensan och inte influensaviruset i sig. Bakteriell lunginflammation är en följdsjukdom som i allvarliga fall kan leda till döden, men hjärtinfarkt och hjärtsvikt är också vanligt. Personer över 65 år, kroniskt sjuka och de som av andra anledningar har kraftigt nedsatt immunförsvar löper större risk än andra att drabbas av livshotande komplikationer vid en luftvägsinfektion.

Skillnaden mellan förkylning och influensa

Förkylning och influensa orsakas av helt olika virusgrupper men båda kan ge liknande symptom i början av insjuknandet – trötthet, snuva, hosta och halsont. Förkylningar är i regel ganska lindriga infektioner som inte kräver sjukskrivning, medan influensa ger allvarligare symptom som uppstår plötsligt och sitter i längre än vid en vanlig förkylning. Plötslig muskelvärk, aptitlöshet, extrem matthet och feber på 39-40 grader är typiska influensasymptom. Febern kan vara i tre till fem dagar och det är inte ovanligt att bli sängliggande i en till två veckor vid influensa. En förkylning kan också ge feber, men då handlar det i de allra flesta fall om relativt låga temperaturer och framförallt hos barn.

Vem drabbas av förkylning och influensa?

Förkylning är en av våra allra vanligaste infektionssjukdomar och den drabbar alla, gammal som ung. Vuxna blir i snitt förkylda en till två gånger om året medan barn kan få så många som sex till tio förkylningar per år, eftersom de inte har ett fullt utvecklat immunförsvar.

Dessutom bryter influensaepidemier ut varje vinter och drabbar 5–15 procent av alla vuxna och 20–30 procent av alla barn. Det betyder att upp till tre miljoner vuxna och en och en halv miljon barn i Skandinavien får influensa varje år. Även förkylningar är vanligast under vinterhalvåret, när vi tillbringar mer tid inomhus, där virus lättare sprids. Förskolor, skolor och andra miljöer där människor rör sig tätt inpå varandra är typiska smitthärdar för de virus som orsakar förkylning och influensa.