Vad är virus?

När du blir förkyld eller ligger sjuk i influensa, betyder det att kroppen är angripet av virus. Men vad är virus egentligen? Virus är mycket små parasiter som finns överallt i vår omgivning och specialiserar sig på att invadera celler hos levande organismer, där de sedan förökar sig.

Det finns över 600 virus som kan orsaka infektioner hos människor och bland dem är det ungefär 200 som infekterar näsa och svalg. Den vanligaste orsaken till förkylning är rhinoviruset, som finns i minst 150 varianter. Andra vanliga förkylningsvirus är coronavirus, parainfluensavirus, influensavirus och RSV. Mer än hälften av alla barn under ett år och en majoritet av alla tvååringar har haft minst en RSV-infektion. Influensavirus brukar delas in i typ A, B och C, vilka i sin tur delas in i flera undergrupper. Typ A och B är de som orsakar epidemier hos människor, så kallad säsongsinfluensa.

Virus i kroppen

När vi får in virus i kroppen svarar vårt immunförsvar genom att bilda antikroppar som binder sig till och förstör ”inkräktarna”. Men eftersom det finns så många olika typer av virus och de är duktiga på att förändra sig, är det svårt för kroppen att känna igen dem nästa gång du blir infekterad. Immunförsvaret kan därför inte ge något långvarigt skydd mot vare sig förkylning eller influensa.

Köp Viruseptin här