Om Viruseptin

Med god handhygien och sunt förnuft kan du komma långt om du vill förebygga förkylning, men ibland kan ditt immunförsvar behöva lite extra hjälp med att hålla dig frisk och undvika potentiellt allvarliga följdsjukdomar av en förkylning – särskilt om du tillhör en riskgrupp.

Med Viruseptin mun- och nässpray kan du motverka förkylning och influensaliknande symptom, eller få lindring om du redan har hunnit bli sjuk. Viruseptin är en ny, receptfri produkt som finns att köpa på apotek.

Kliniska studier visar att Viruseptin kan:

 • Förhindra förkylningsvirus att föröka sig och spridas*
 • Minska virusmängden med >90 %
 • Lindra förkylning/influensaliknande symptom
 • Förkorta sjukdomstiden med i genomsnitt två dagar.
 • Minska risken för att infektionen tar fart igen.

Jämförbart med virus som orsakar influensaliknande sjukdomar har den icke-specifika inkapslingen av virus hos Viruseptin® också visats i cellodlingstest / laboratorietest [synonym: in vitro] för SARS-CoV-2. Även om Viruseptin® inte helt kan förhindra en infektion av SARS-CoV-2, kan det kraftigt minska risken för infektion och virusspridning.

För att komma direkt till studien klicka här
För ytterligare studie, läs mer här

Så fungerar Viruseptin

Den snabbaste vägen för virus att attackera kroppen går genom slemhinnan som sitter i näsan – i alla fall för de virus som orsakar förkylning och influensa.* Om slemhinnan är torr eller irriterad, vilket orsakas av bland annat luftföroreningar och torr luft, blir det lättare för virus att infektera slemhinnecellerna. När viruset väl fått fäste i cellerna kan det snabbt spridas till resten av kroppen, där det ger klassiska förkylningssymptom som hosta, halsont, trötthet och snuva.

Viruseptin nässpray innehåller det verksamma ämnet iota-carragenan (Carragelose®), ett ämne som utvinns från röda havsalger och hjälper kroppens eget försvar att bekämpa virus i övre luftvägarna. Viruseptin har en dubbelverkande effekt:

 • Kapslar in viruspartiklarna och hindrar dem från att fästa sig i nässlemhinnan, vilket i sin tur minskar risken för spridning.
 • Återfuktar nässlemhinnan och bildar en varaktig, fuktgivande skyddsfilm mot virus som försöker etablera sig där.

Viruseptin munspray innehåller också Carragelose® och har samma förebyggande och skyddande effekt mot förkylningsvirus som nässprayen, fast i de slemhinnor som finns i mun och svalg. Sprayen omsluter viruspartiklarna och förhindrar dem att fästa i mun och svalg samtidigt som den återfuktar slemhinnorna vilket hjälper kroppens naturliga försvar mot förkylningsvirus. Sprayen kan användas både för att förebygga och behandla förkylning.

En förkylningsspray du kan lita på

Viruseptin är den första förkylningssprayen som haft bevisad effekt i flera stora och välkontrollerade studier1-5. Både barn och vuxna som varit drabbade av flera olika förkylnings- och influensavirus har ingått i studier av nässprayen. I en studie3 fick drygt 200 vuxna med tidiga symtom på förkylning antingen Viruseptin eller placebo tre gånger om dagen i en vecka. Virusinfekterade patienter som använde Viruseptin blev i snitt friska drygt två dagar snabbare än de som fick placebon. I en publicerad metastudie4 med poolade data med över 250 vuxna och barn som var infekterade med rhinovirus, coronavirus och influensavirus Typ A minskade nässprayen sjukdomstiden med tre dagar, samtidigt som risken för att bli sjuk igen minskade trefaldigt för majoriteten av de olika virustyperna. En annan klinisk studie1 har visat att Viruseptin minskar virusmängden i nässlemhinnan med mer än 90 procent.

Viruseptin - Höstbild på familj

En förkylningsspray för hela familjen

Viruseptin är en säker produkt för både barn och vuxna. Medan andra förkylningssprayer enbart är godkända för barn från fyra års ålder, kan Viruseptin användas redan från ett års ålder. Både nässprayen och munsprayen är även säker att användas av kvinnor som är gravida eller ammar. Viruseptin kan alltså användas av hela familjen, men av hygieniska skäl och för att undvika smittspridning bör alla familjemedlemmar ändå ha sin egen spray.

Dosering

Börja använda Viruseptin så fort du känner av de första förkylningssymptomen som hosta, ont i halsen, nysningar eller nästäppa; sprayen ger nämligen bättre skydd ju fortare du kommer igång med behandlingen. Spraya en spraydos i varje näsborre minst tre gånger om dagen tills symptomen är borta. Du kan använda Viruseptin nässpray så länge du behöver, men om du får feber eller inte märker någon förbättring inom en vecka bör du kontakta läkare. Även Viruseptin munspray kan användas en eller flera gånger om dagen, en eller flera spraydoser sprayas mot svalget alltefter behov. Varken Viruseptin munspray eller nässpray har några kända biverkningar och kan användas under en längre tid utan risk för överdosering eller missbruk.

Köp Viruseptin här

Apoteket - Viruseptin
Apotek Hjärtat - Viruseptin
Apotea - Viruseptin
Meds - Viruseptin

Apoteksgruppen - Viruseptin
Lloyds Apotek - Virusepting
Apotek Kronan - Viruseptin

Källor

 1. Eccles et al. Respiratory Research 2010, 11:108
 2. Fazekas et al. BMC Complementary & Alternative Medicine 2012, 12:147
 3. Ludwig et al. Respiratory Research 2013, 14:124
 4. Koenighofer et al. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2014, 9:57
 5. Eccles et al. Respiratory Research 2015, 16:121