Hoppa till innehåll

Viruseptin® Sugtabletter

Viruseptin® Sugtabletter bildar en skyddande barriär mot olika virus. Använd vid första symptom på förkylning och i förebyggande syfte.

16 sugtabletter

Produktinformation

  • Kan användas vid förkylning och influensaliknande symtom orsakade av virus
  • Bildar en skyddsbarriär mot förkylningsvirus
  • Kliniskt bevisad effekt
  • För vuxna och barn från 6 år
  • Säker att användas av kvinnor som är gravida eller ammar

Minskar förökningen och spridningen av virus som orsakar förkylning. Viruseptin® sugtabletter innehåller det verksamma ämnet iota-carragenan (Carragelose®), som utvinns från rödalger från havet och som hjälper kroppens eget försvar att bekämpa virus i övre luftvägarna. Det aktiva ämnet omsluter viruspartiklarna och förhindrar dem att fästa i mun och svalg vilket reducerar ökning och spridning av viruset.

Medicinteknisk produkt, läs bipacksedeln innan användning.