Viruseptin® Sugtabletter

Viruseptin® Sugtabletter bildar en skyddande barriär mot olika virus. Använd vid första symptom på förkylning och i förebyggande syfte.

  • Kan användas vid förkylning och influensaliknande symtom orsakade av virus
  • Bildar en skyddsbarriär mot förkylningsvirus
  • Kliniskt bevisad effekt
  • För vuxna och barn från 6 år
  • Säker att användas av kvinnor som är gravida eller ammar

Minskar förökningen och spridningen av virus som orsakar förkylning.  Viruseptin® sugtabletter innehåller det verksamma ämnet iota-carragenan (Carragelose®), som utvinns från rödalger från havet och som hjälper kroppens eget försvar att bekämpa virus i övre luftvägarna. Det aktiva ämnet omsluter viruspartiklarna och förhindrar dem att fästa i mun och svalg vilket reducerar ökning och spridning av viruset.

Dosering: Starta vid första tecken på förkylning/influensaliknande symptom. Ta en sugtablett flera ggr per dag, vanligtvis 3–6 gånger dagligen. Den totala mängden ska inte överstiga 6 tabletter, annars finns risk för laxerande effekt.
Viruseptin® sugtabletter kan användas regelbundet.

Innehåll: Iota-karragenan (Carragelose®), isomalt, gult färgämne och smakämnen (honung, citronmynta)

Medicinteknisk produkt, läs bipacksedeln innan användning